ІннотекІннотек

Патентування винаходів за кордоном

Патентування винаходів за кордоном

Для чого патентувати

Винахід охороняється тільки в тих країнах, в яких на нього отримано патент. Патентування винаходів за  кордоном пов’язане зі значними витратами, тому доцільно патентувати винаходи тільки в тих країнах, в які намічається або експорт продукції в достатніх обсягах, або продаж зацікавленій особі ліцензії  чи й самого патенту, або внесення винаходу в статутний капітал створюваного чи вже створеного за кордоном підприємства.

З чого починати

Перш за все треба подати заявку на видачу патенту в Україні. Для цього потрібно провести якісний патентний пошук і за результатами пошуку підготувати заявку, в якій винахід має бути розкритий настільки повно і ясно, щоб фахівець міг здійснити його без утруднень. Заявки для закордонного патентування мають бути подані не пізніше 12 місяців з дати подання української заявки.

Процедури отримання патентів

а) Національна процедура. Якщо треба швидко отримати патенти в 1-3 країнах,  застосовують процедуру патентування, за якою заявки подаються безпосередньо у національні патентні відомства їх офіційними мовами через патентних повірених цих країн. Патент Російської Федерації можна отримати без залучення патентних повірених.

б) Процедура отримання Європейського патенту. Заявка англійською, німецькою чи французькою мовою подається через європейського патентного повіреного в Європейське патентне відомство, яке за результатами експертизи видає Європейський патент, який  може діяти

в країнах-членах Євросоюзу: Австрії, Бельгії, Болгарії,  Греції, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Кіпрі, Латвії, Литві, Люксембурзі, Мальті, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччині, Словенії, Угорщині, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції, і в країнах – не членах Євросоюзу: Албанії, Боснії і Герцеговині, Ісландії, Ліхтенштейні, Марокко, Македонії, Молдові, Монако, Норвегії, Сан-Марино, Сербії, Тунісі, Туреччині, Чорногорії, Швейцарії.

Автоматично Європейський патент набирає чинності тільки на території Німеччини, Франції, Швейцарії, Ліхтенштейну, Монако і Люксембургу. На території  інших країн Європейський патент набирає чинності  тільки тоді, коли стосовно  цих країн здійснена процедура валідації в національних патентних відомствах, яка передбачає  сплату мита і переклад на офіційну  мову відомства формули винаходу, а в деяких країнах і опису винаходу.

в) Процедура отримання Єдиного патенту Євросоюзу. Для того, щоб зареєструвати цей патент, необхідно спочатку пройти процедуру отримання Європейського патенту. Протягом місяця після публікації про видачу Європейського патенту його володілець може подати заяву про єдину дію (request for unitary effect). На підставі заяви реєструється Єдиний патент Євросоюзу, дія якого поширюється на 26 країн-членів Євросоюзу. В  Іспанії і Чорногорії, які є членами Євросоюзу, але не приєдналися до угоди про Єдиний патент,  а також в країнах – не членах Євросоюзу, перерахованих вище, за умови валідації може діяти Європейський патент.

Основні переваги Єдиного  патенту перед Європейським патентом в тому, що в 26 країнах Євросоюзу не потрібна дорога процедура валідації, і меншою є вартість підтримання чинності Єдиного патенту порівняно з підтриманням чинності Європейського патенту в кожній країні окремо. Основний недолік полягає в тому, що коли Єдиний патент визнано недійсним, то він перестає діяти у всіх 26 країнах відразу.

г) Процедура отримання Євразійського патенту. Заявка російською мовою подається через євразійського патентного повіреного в Євразійське патентне відомство в Москві. За результатами експертизи видається Євразійський патент, дія якого поширюється на такі країни: Азербайджан,  Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан і Туркменістан. Дія патенту підтримується централізовано, але стосовно кожної країни окремо.

д)  Процедура РСТ (Пі Сі Ті) – Ця процедура патентування за кордоном є найпоширенішою (див. окремо).

Вартість

До вартості зарубіжного патентування входять такі складові: а) вартість перекладів на офіційні мови відомств, б) розмір патентних зборів і мита, які залежать від правового статусу заявника, в) вартість послуг зарубіжних патентних повірених, г) вартість наших послуг.

Одержання патенту в одній країні може коштувати  3-8 тис. дол., одержання Європейського патенту без валідації – 7-10 тис. євро, а з валідацією – більше 20 тис. євро, одержання Євразійського патенту – приблизно 3-6 тис. дол, одержання патенту РФ – 15-20 тис. грн.

Слід мати на увазі, що значна доля від зазначених сум припадає вже на стадію подання зарубіжних заявок, тобто на період приблизно 2 місяці до і 2 місяці після 12 місяців з дати подання заявки в Україні.

  • 01103 Київ, вул. Остапа Вишні 5, к. 38
  • +38(044)5319735 +38(044)5294736
  • mog@innotec.ua

Слідуй за нами