ІннотекІннотек

Продовження строку дії свідоцтва на торговельну марку

Продовження строку дії свідоцтва на торговельну марку

Строк дії свідоцтва

Свідоцтво на торговельну марку видається на строк 10 років, який відраховується від дати подання заявки на реєстрацію торговельної марки, вказаної в свідоцтві під кодом 220. Наприклад, коли дата подання заявки 02.03.2015, то свідоцтво незалежно від того, коли воно було видане, буде чинне по 02.03.2025. Кожні 10 років строк дії свідоцтва може бути продовжений. В наведеному прикладі – до 02.03.2035, до 02.03.2045 і т.д.

Продовження строку дії свідоцтва

Для продовження строку дії свідоцтва необхідно в період 6 місяців до дати закінчення строку його дії подати клопотання про продовження строку і сплатити відповідний збір. Це можна зробити і в період 6 місяців після  вказаної дати, але розмір збору збільшується. Якщо і в додатковий період це не зроблено, дія свідоцтва припиняється. Тобто власник свідоцтва вже не має права передавати право на торговельну марку іншій особі, видавати ліцензії на використання торговельної марки, забороняти використання торговельної марки іншим особам. Але ще не все втрачено: закон передбачає для власника свідоцтва право на повторну реєстрацію торговельної марки (див. нижче).

Що потрібне

Нічого, крім довіреності на вчинення відповідних дій. Форму ми надамо.

Вартість

Збір за продовження строку дії свідоцтва в одному класі товарів і/або послуг, вказаних у свідоцтві, становить 12000 грн і 1200 грн за кожний наступний клас. Коли власників свідоцтва більше ніж один, розмір збору збільшується на 30%. В разі сплати збору протягом 6 місяців після встановленої дати розмір збору збільшується на 50%.

Інформацію про вартість наших послуг, а також іншу інформацію, що стосується продовження строку дії свідоцтва,  ви можете отримати,  звернувшись на mog@innotec.ua

Можливі паралельні дії

В разі, коли після видачі свідоцтва змінилося найменування і/або адреса власника свідоцтва, разом з клопотанням про продовження строку дії свідоцтва необхідно подати заяву про внесення до державного реєстру змін, що стосуються найменування і/або адреси власника свідоцтва. Без внесення змін дія свідоцтва не може бути продовжена.

Оскільки збір за продовження строку дії свідоцтва залежить від кількості класів товарів і/або послуг, які вказані в свідоцтві, власник свідоцтва разом з клопотанням про продовження строку дії свідоцтва може подати клопотання про часткову відмову від свідоцтва, вказавши в клопотанні, які класи він просить вилучити з переліку.

Що отримує власник свідоцтва

Приблизно через два місяці  власник свідоцтва отримує виписку з Державного реєстру із зазначенням дати, до якої продовжено строк дії свідоцтва, а в разі паралельного внесення відомостей, що стосуються зміни найменування і/або адреси власника свідоцтва, виписка буде містити і ці відомості.

Право на повторну реєстрацію торговельної марки

Це право полягає в тому, що ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, або особи, якій власник  свідоцтва передав  право на повторну реєстрацію, не має права на повторну реєстрацію торговельної марки протягом двох років після припинення дії свідоцтва через несплату збору за продовження строку його дії. Ця норма може тлумачитися так:

а)  заявником по новій заявці має бути та ж особа, що була власником свідоцтва на момент припинення його дії, або особа, якій власник свідоцтва передав право на повторну реєстрацію (договір про передачу права  на повторну реєстрацію ми підготуємо);
б) торговельна марка повинна бути такою, як в свідоцтві;
в) перелік товарів і/або послуг має бути таким, як в свідоцтві,  або скороченим. Якщо назви товарів чи послуг, наведені в свідоцтві, вже не відповідають  чинній редакції Міжнародної класифікації товарів  і послуг, застарілі формулювання мають бути замінені на нові. В разі розширення переліку, стосовно доданих товарів і/або послуг право на повторну реєстрацію не діє;
г) під реєстрацією протягом двох років мається на увазі подання в цей період заявки на реєстрацію торговельної марки, а не внесення відомостей про реєстрацію торговельної марки до державного реєстру.

  • 01103 Київ, вул. Остапа Вишні 5, к. 38
  • +38(044)5319735 +38(044)5294736
  • mog@innotec.ua

Слідуй за нами