ІннотекІннотек

Реєстрація переходу права на промислові зразки

Реєстрація переходу права на промислові зразки

Загальні відомості

 1. Майнові права інтелектуальної власності на промисловий зразок належать особі, яка в Державному реєстрі свідоцтв України на промислові зразки  вказана  під кодом 73 як власник свідоцтва (до  другої половини 2020 року –  як власник патенту). Перехід прав до іншої особи відбувається з дати, з якої в Реєстрі власником свідоцтва вказана вже ця інша особа.
 2. Державна реєстрація переходу прав обов’язкова. Реєструючим органом є Національний орган інтелектуальної власності (НОІВ).
 3. Перехід прав може відбуватися в результаті:
  а)  передачі прав за договором іншій особі,
  б) зміни власника свідоцтва  в результаті реорганізації юридичної особи шляхом її перетворення, злиття, приєднання або поділу; за рішенням суду; продажу на аукціоні; спадкування фізичною особою тощо.

Реєстрація передачі прав

 1. Що потрібне
  а) Принаймні один оригінал договору про передачу прав. Краще, три оригінали. Договір повинен  містити такі обов’язкові дані: сторони договору, їх адреси, ідентифікаційні коди,  номер свідоцтва, назва промислового зразка.
  Оскільки реєструється не договір, а факт передачі прав, договір може не подаватися або його може взагалі не бути. Замість договору може подаватися простий документ про передачу прав, який містить тільки вказані вище обов’язкові дані, які має містити договір. Документ підготуємо ми. Кількість оригіналів документу така сама, як для договору.
  б) Довіреність від правонаступника. Форму довіреності ми надамо.
 2. Строки. Приблизно 3 місяці. Можливість прискорення не передбачена.
 3. Що отримують сторони.
  а) рішення про реєстрацію передачі прав, до якого додано два примірники договору або документу про передачу прав (в залежності від того, що подавалось) з відміткою реєструючого органу. Якщо подавалися три оригінали, ви отримаєте оригінали, якщо подавався один оригінал, ви отримаєте копії.
  б) виписку з Держреєстру, яка є невід’ємною частиною свідоцтва, яке  правонаступнику має передати колишній власник свідоцтва.
 4. Вартість. Збір за кожне свідоцтво, включене до договору чи документу про передачу права, становить 2400 грн. Інформацію про вартість наших послуг, а також іншу інформацію ви можете отримати звернувшись на mog@innotec.ua,

Реєстрація зміни власника свідоцтва

Зміну власника свідоцтва слід відрізняти від зміни найменування власника свідоцтва. В першому випадку новий власник має не той ідентифікаційний код, який мав колишній власник, в другому випадку ідентифікаційний код залишається тим самим.

 1. Що потрібне
  а) Засвідчена копія документу, який свідчить про перехід права (передавальний акт, роздільний акт, свідоцтво про право на спадщину, рішення суду,  договір купівлі-продажу майна банкрута на аукціоні тощо).
  б) Довіреність від правонаступника. Форму ми надамо.
 2. Строки. Приблизно 2 місяці. Можливість прискорення не передбачена.
 3. Що отримує новий власник свідоцтва. Виписку з Держреєстру, яка є невід’ємною частиною свідоцтва, а свідоцтво має передати йому колишній власник.
 4. Вартість
  Збір 1600 грн.

Інформацію про вартість наших послуг, а також іншу інформацію ви можете отримати, звернувшись за адресою mog@innotec.ua

 • 01103 Київ, вул. Остапа Вишні 5, к. 38
 • +38(044)5319735 +38(044)5294736
 • mog@innotec.ua

Слідуй за нами