ІннотекІннотек

Реєстрація торговельної марки для домену .UA

Реєстрація торговельної марки для домену .UA

Унікальне правило домену .UA

Відповідно до Правил домену .UA  делегування приватного доменного імені другого рівня, тобто доменного імені типу innotec.ua відбувається виключно за умови, коли реєстрант (особа, що бажає користуватися та розпоряджатися доменним іменем), є:

 1. власником свідоцтва України на торговельну марку.
 2. власником міжнародної реєстрації торговельної марки, дія якої поширюється на територію України
 3. ліцензіатом – особою, якій надане право на використання торговельної марки в доменному імені за ліцензійним договором з власником свідоцтва України або міжнародної реєстрації (http://www.domenua.com.ua/uapolicy-ukr.php)

При цьому словесна частина зареєстрованої торговельної марки має або точно відповідати компоненту доменного імені, розташованому до .ua , або відрізнятися від цього компоненту, але за написанням  відповідати певним правилам.

Якою має бути торговельна марка

За технічними вимогами компонент доменного імені, розташований до .ua , може містити тільки латинські літери, арабські цифри і знак «-» (дефіс) і не може містити пробіл.  В торговельній марці ці символи можуть бути написані будь-яким шрифтом (але розбірливим), будь-яким кольором, і торговельна марка може містити зображувальні елементи. Нижче наведені такі торговельні марки і відповідні доменні імена, які можуть бути отримані.

Марка Доменне ім’я Три види символів, використаних в марці
INNOTEC innotec.ua Тільки латинські літери
INNOTEC-К innoteс-k.ua Латинські літери і дефіс
INNOTEC-1992 innoteс-1992.ua Латинські літери, арабські цифри і дефіс
333 333.ua Тільки арабські цифри
vaillant.ua Латинські літери і зображувальний елемент. В доменному імені зображувальні елементи до уваги не беруться

Однак торговельна марка може містити і інші види символів. Їх відображення в доменних іменах регулюється поясненнями до Правил

Транслітерація умляутованих літер “ä”, “ö”, “ü”
https://hostmaster.ua/policy/?explain1

Транслітерація літер з діакритичними знаками, як-от: à, á, â, ç, è, é, ê, ë, ì, í, î, ï, ò, ó, ô, ù, ú, û, ý, що використовуються у французькій та деяких інших мовах
https://hostmaster.ua/policy/?explain2

Використання в доменних іменах елементів знаків: P, ©, ®, ™
https://hostmaster.ua/policy/?explain3

Відображення в доменних іменах знаків, в текстовій частині яких використані літери, що за своїм зображенням є спільними для латиниці та кирилиці.
https://hostmaster.ua/policy/?explain4

Заміна символу тире (“-“) у написанні доменного імені, у випадку, коли з цього символу починається або ним закінчується знак
https://hostmaster.ua/policy/?explain5

Нижче наведені приклади відображення інших символів, що найчастіше зустрічаються на практиці.

Марка Доменне ім’я, яке можна отримати Передача в доменному імені інших видів символів за правилами домену .ua
ИННОТЕК innotec.ua
innotek.ua
ynnotec.ua
ynnotek.ua
Марка виконана кирилицею. Здійснюється транслітерація на латиницю за посиланням  https://hostmaster.ua/?translit
ALPHA STYLE alphastyle.ua
alpha-style.ua
Марка містить пробіл. В доменному імені він або випускається, або замість нього ставиться дефіс
tongkatali.ua
tong-kata-li.ua
Написання марки в декілька рядків вважається написанням її з пробілами (див. попередній приклад)
Dr. English drdotenglish.ua
dr-dot-english.ua
Марка містить крапку. В доменному імені вона передається або як  dot  або як -dot-
iInnotecdotua.ua
innotec-dot-ua.ua
Як і в попередньому прикладі, марка містить крапку. Коли в марці за крапкою стоїть UA, вона має вигляд доменного імені, але на підставі свідоцтва на цю марку реєстрант не може отримати доменне ім’я, таке як марка
сorrador.ua Марка містить попереджувальне маркування ®

В доменному імені літера “R” додається до словесної частини марки

calyncatm.ua
kalynkatm.ua
kalinkatm.ua
calincatm.ua
Марка містить попереджувальне маркування “TM” . Як і в попередньому прикладі, в доменному імені літери “ТМ” додаються до словесної частини марки
centurion-juridicheskaja-companija.ua

 

Компонент доменного імені, розташований до  .ua, має містити абсолютно всі символи, що є елементами марки.

Отримати доменне ім’я  centurion.ua  на підставі свідоцтва на цю марку неможливо, оскільки марка містить інші символи – «юридическая компания»

Які документи надає реєстрант реєстратору доменного імені

 1. Реєстрант – власник свідоцтва на торговельну марку, засвідчену ним або нотаріально копію свідоцтва (Правило 3.9.2).
 2. Реєстрант – особа, яка у свідоцтві не вказана як власник торговельної марки, а стала власником марки в результаті передачі права: засвідчена цією особою або нотаріально засвідчена виписка з Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки про передачу права власності (Правило 3.9.3.).
 3. Реєстрант – власник міжнародної реєстрації торговельної марки: Довідку про дію в Україні міжнародної реєстрації торговельної марки, видану Національним органом інтелектуальної власності – НОІВ (Правило 3.9.1.).
 4. Реєстрант – ліцензіат за ліцензійним договором: Довідку про видачу ліцензії, видану НОІВ (Правило 3.9.3.).

Як підготуватися для отримання доменного імені в домені .ua

 1. Перевірити, чи доменне ім’я ще не зайняте, https://www.imena.ua/?gclid=EAIaIQobChMI3fnSsffi5wIVypQYCh1O-wP9EAAYASABEgLGi_D_BwE
 1. Якщо торговельну марку ще не зареєстровано, зареєструвати її. При цьому бажано скористатися прискореною процедурою реєстрації марки, оскільки доменне ім’я в домені .ua делегується (надається) не тому, хто перший подав заявку на відповідну марку, а тому, хто перший отримав свідоцтво на торговельну марку.
 2. Якщо реєстрантом буде ліцензіат, здійснити державну реєстрацію ліцензійного договору, оскільки тільки стосовно зареєстрованого ліцензійного договору можна отримати довідку, про яку йдеться в п. 4 попереднього розділу.

Вартість

Найдешевший варіант – словесна торговельна марка в одному класі з прискоренням за умови, що не буде повідомлення про можливу відмову в реєстрації торговельної марки,  –  12180 грн. Без прискорення – 6085 грн.

Іншу інформацію, що стосується реєстрації торговельної марки для отримання доменного імені в домені .ua, а також інформацію про вартість пов’язаних з цим процедур,  ви можете отримати, звернувшись за адресою  mog@innotec.ua

 • 01103 Київ, вул. Остапа Вишні 5, к. 38
 • +38(044)5319735 +38(044)5294736
 • mog@innotec.ua

Слідуй за нами