ІннотекІннотек

Реєстрація переходу права на винаходи і корисні моделі

Реєстрація переходу права на винаходи і корисні моделі

Загальні відомості

 1. Майнові права інтелектуальної власності на винахід/корисну модель належать особі, яка в Державному реєстрі патентів України на винаходи/корисні  моделі  вказана  під кодом 73 як володілець патенту. Перехід прав до іншої особи відбувається з дати, з якої в Реєстрі володільцем патенту вказана вже ця інша особа.
 2. Державна реєстрація переходу прав обов’язкова. Реєструючим органом є Національний орган інтелектуальної власності (НОІВ).
 3. Перехід прав може відбуватися в результаті:
  а) передачі прав за договором іншій особі,
  б) зміни володільця патенту  в результаті реорганізації юридичної особи шляхом її перетворення, злиття, приєднання або поділу; за рішенням суду; продажу на аукціоні; спадкування фізичною особою тощо.

Реєстрація передачі прав

 1. Що потрібне
  а) принаймні один оригінал договору про передачу прав. Краще, три оригінали. Договір повинен  містити такі обов’язкові дані: сторони договору, їх адреси, ідентифікаційні коди,  номер патенту, назва винаходу/корисної моделі.
  Оскільки реєструється не договір, а факт передачі прав, договір може не подаватися або його може взагалі не бути. Замість договору може подаватися простий документ про передачу прав, який містить тільки вказані вище обов’язкові дані, які має містити договір. Документ підготуємо ми. Кількість оригіналів документу така сама, як для договору.
  б) довіреність від правонаступника. Форму довіреності ми надамо.
 2. Строки. Приблизно 3 місяці. Можливість прискорення не передбачена.
 3. Що отримують сторони.
  а) рішення про реєстрацію передачі прав, до якого додано два примірники договору або документу про передачу прав (в залежності від того, що подавалось) з відміткою реєструючого органу. Якщо подавалися три оригінали, ви отримаєте оригінали, якщо подавався один оригінал, ви отримаєте копії.
  б) виписку з Держреєстру, яка є невід’ємною частиною патенту, а сам патент правонаступнику має передати колишній володілець патенту.
 4. Вартість. Збір за кожний патент, включений до договору чи документу про передачу права, становить 2400 грн. Інформацію про вартість наших послуг, а також іншу інформацію ви можете отримати, звернувшись за адресою mog@innotec.ua,

Реєстрація зміни володільця патенту

Зміну володільця патенту слід відрізняти від зміни найменування володільця патенту. В першому випадку новий володілець має не той ідентифікаційний код, який мав колишній володілець, в другому випадку ідентифікаційний код залишається тим самим.

 1. Що потрібне
  а) засвідчена копія документу, який свідчить про перехід права (передавальний акт, роздільний акт, свідоцтво про право на спадщину, рішення суду,  договір купівлі-продажу майна банкрута на аукціоні тощо).
  б) довіреність від правонаступника. Форму ми надамо.
 2. Строки. Приблизно 2 місяці. Можливість прискорення не передбачена.
 3. Що отримує новий володілець патенту. Виписку з Держреєстру, яка є невід’ємною частиною патенту, а патент має передати йому колишній володілець.
 4. Вартість

Збір 1600 грн. Інформацію про вартість наших послуг, а також іншу інформацію ви можете отримати, звернувшись за адресою mog@innotec.ua.

 • 01103 Київ, вул. Остапа Вишні 5, к. 38
 • +38(044)5319735 +38(044)5294736
 • mog@innotec.ua

Слідуй за нами