ІннотекІннотек

Реєстрація зміни найменування (імені) і/або адреси володільця патенту

Реєстрація зміни найменування (імені) і/або адреси володільця патенту

Зміна найменування або імені володільця патенту

Найменуванням  юридичної особи є найменування, яке вказане у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб (ЄДР) https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch. Повним іменем  фізичної особи є прізвище, ім’я та по батькові (ПІБ), які вказані в її паспорті.

Зміна найменування володільця патенту – юридичної особи має місце тоді, коли найменування змінилося, але ідентифікаційний код залишився тим самим. Зміна повного імені володільця патенту – фізичної особи має місце найчастіше тоді, коли змінилося прізвище (як правило, в зв’язку з одруженням чи розірванням шлюбу).

Зміна адреси володільця патенту

Адресою  юридичної особи є її місцезнаходження, яке вказане у ЄДР,  адресою  фізичної особи є зареєстроване місце проживання фізичної особи.

Зміна адреси може відбуватися в таких випадках:

а) зміни, що виникли через залежні від володільця патенту обставини: в результаті дійсної зміни місцезнаходження юридичної чи фізичної особи,

б) зміни, що виникли через незалежні від володільця патенту обставини: в результаті зміни нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої на підставі відповідних актів.

Коли вносити зміни

Законодавством не визначені граничні строки, в які до патенту мають бути внесені зміни, що стосуються найменування або імені і/або адреси володільця патенту. Але без реєстрації цих змін, володілець патенту не може повною мірою здійснювати права, що випливають з патенту. Вносити зміни можна після виникнення можливості отримання документів, що підтверджують зміни (див. наступний розділ).

Строк реєстрації змін після подання документів становить приблизно 2 місяці. Володілець патенту отримує виписку з Держреєстру, яка є невід’ємною частиною патенту.

Що потрібне для реєстрації змін

Від юридичної особи:

а) засвідчена підписом керівника виписка або витяг з ЄДР.з новим найменуванням і/або адресою; Виписка містить відомості про юридичну особу, які утворились внаслідок реєстраційної дії. Її може отримати тільки керівник підприємства. Витяг – це публічна інформація, яка міститься в ЄДР і доступна за запитом для будь-якої особи. Ця інформація є актуальною на дату та час формування витягу;

б) довіреність з новим найменуванням і/або адресою (форму ми надамо).

Від фізичної особи:

а) в разі зміни імені – засвідчена фізичною особою копія паспорта з новим повним іменем;
в разі зміни адреси – засвідчена фізичною особою копія паспорта з новою адресою, а якщо запис в паспорт не вносився, засвідчена фізичною особою копія довідки про реєстрацію місця проживання;

б) довіреність з новим іменем і/або адресою (форму ми надамо).

Вартість і строки

Збір 1600 грн. Інформацію про вартість наших послуг, а також іншу інформацію ви можете отримати,  звернувшись за адресою  mog@innotec.ua, Строк – приблизно 2 місяці.

  • 01103 Київ, вул. Остапа Вишні 5, к. 38
  • +38(044)5319735 +38(044)5294736
  • mog@innotec.ua

Слідуй за нами