ІннотекІннотек

Подання заперечень проти реєстрації торговельних марок

Подання заперечень проти реєстрації торговельних марок

Публікація відомостей про заявки і міжнародні реєстрації

Відповідно  до  ст. 10 Закону «Про охорону прав на торговельні марки» у разі, коли до Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ) надійшли:  а) викладена українською мовою заява про реєстрацію торговельної марки, яка містить відомості про  заявника і його адресу, б) достатньо чітке зображення позначення, що заявляється, в) викладений українською  мовою  перелік товарів і/або послуг, для яких заявляється торговельна марка, і в) відповідний збір за подання заявки, відомості про заявку публікуються в Бюлетені https://sis.ukrpatent.org/uk/bulletin/ Дата публікації відомостей про заявку  вказується за кодом 441. Одночасно із здійсненням публікації відомості про заявку вносяться до Бази даних https://sis.ukrpatent.org/uk/search/simple/

Публікацію відомостей про міжнародну реєстрацію торговельної марки або про територіальне поширення міжнародної реєстрації на Україну після міжнародної реєстрації здійснюється в Бюлетені після одержання НОІВ повідомлення Міжнародного бюро ВОІВ про міжнародну реєстрацію торговельної марки або про територіальне поширення міжнародної реєстрації на Україну після міжнародної реєстрації. Дата публікації відомостей про міжнародну реєстрацію  вказується в Бюлетені за кодом 441. Ця дата, як правило, є  датою публікації під кодом  450, що  вказується в бюлетені  Madrid Monitor https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/

Порядок подання і розгляду заперечень

Будь-яка особа протягом трьох місяців від дати публікації в Бюлетені відомостей про заявку чи міжнародну реєстрацію  має право  подати до НОІВ мотивоване заперечення проти заявки чи дії міжнародної реєстрації в Україні щодо невідповідності наведеного в них позначення умовам надання правової охорони, встановленим Законом. НОІВ направляє копію заперечення по заявці заявникові, а  копію заперечення по міжнародній реєстрації в Міжнародне бюро, яке пересилає його заявникові. Заявник може направити в НОІВ відповідь на заперечення по заявці протягом двох місяців з дати його отримання, а по міжнародній реєстрації – протягом трьох місяців з дати направлення заперечення в Міжнародне бюро.

Заперечення і відповідь на нього заявника, якщо вона  подана, беруться до уваги при експертизі заявки. Подавець  заперечення не бере участі у розгляді заперечення. Йому тільки направляється остаточне рішення за заявкою чи за міжнародною реєстрацією. Якщо подавець заперечення не згоден з остаточним рішенням, він може оскаржити його в Апеляційній палаті протягом двох місяців з дати одержання остаточного рішення. Подавець заперечення може оскаржити рішення Апеляційної палати в суді протягом двох місяців з дати одержання рішення.

Моніторинг і підготовка  заперечень

Заперечення подаються для того, щоб не допустити реєстрації торговельних марок, схожих з вашими, іншими особами, особливо конкурентами.

Хоча орган експертизи – НОІВ здійснює ex officio експертизу всіх заявок і міжнародних реєстрацій на відповідність умовам надання правової охорони, якщо заперечення подане, експертиза враховує аргументи подавця заперечення, до того ж подавець  заперечення може надати матеріали, які не відомі експертизі.

За договором з вами  ми можемо здійснювати моніторинг торговельних марок,  повідомляти вас про  заявлені на реєстрацію торговельні марки, тотожні вашим або схожі з вашими, і в разі необхідності готувати і подавати заперечення проти надання правової охорони виявленим торговельним  маркам.

Вартість

Збір за подання заперечення після публікації заявки 2000 грн, збір за подання заперечення до Апеляційної палати 3400 грн.

Інформацію про вартість наших послуг, а також іншу інформацію, що стосується моніторингу і подання заперечень,  ви можете отримати,  звернувшись за адресою mog@innotec.ua,

  • 01103 Київ, вул. Остапа Вишні 5, к. 38
  • +38(044)5319735 +38(044)5294736
  • mog@innotec.ua

Слідуй за нами