ІннотекІннотек

Реєстрація зміни найменування (імені) і/або адреси власника свідоцтва на промисловий зразок

Реєстрація зміни найменування (імені) і/або адреси власника свідоцтва на промисловий зразок

Зміна найменування або імені власника свідоцтва

Найменуванням  юридичної особи є найменування, яке вказане у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб (ЄДР) https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch. Повним іменем  фізичної особи є прізвище, ім’я та по батькові (ПІБ), які вказані в її паспорті.

Зміна найменування власника свідоцтва – юридичної особи має місце тоді, коли найменування змінилося, але ідентифікаційний код залишився тим самим. Зміна повного імені власника свідоцтва – фізичної особи має місце найчастіше тоді, коли змінилося прізвище (як правило, в зв’язку з одруженням чи розірванням шлюбу).

Зміна адреси власника свідоцтва

Адресою  юридичної особи є її місцезнаходження, яке вказане у ЄДР,  адресою  фізичної особи є зареєстроване місце проживання фізичної особи.

Зміна адреси може відбуватися в таких випадках:

а) зміни, що виникли через залежні від власника свідоцтва обставини: в результаті дійсної зміни місцезнаходження юридичної чи фізичної особи,

б) зміни, що виникли через незалежні від власника свідоцтва обставини: в результаті зміни нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої на підставі відповідних актів.

Коли вносити зміни

Законодавством не визначені граничні строки, в які до свідоцтва мають бути внесені зміни, що стосуються найменування або імені і/або адреси власника свідоцтва. Але без реєстрації цих змін власник свідоцтва не може повною мірою здійснювати права, що випливають із свідоцтва. Вносити зміни можна після виникнення можливості отримання документів, що підтверджують зміни (див. наступний розділ).

Строк реєстрації змін після подання документів становить приблизно 2 місяці. Власник свідоцтва отримує виписку з Держреєстру свідоцтв, яка є невід’ємною частиною свідоцтва.

Що потрібне для реєстрації змін

Від юридичної особи:

а) засвідчена підписом керівника виписка або витяг з ЄДР з новим найменуванням і/або адресою. Виписка просто містить відомості про юридичну особу, які утворились внаслідок реєстраційної дії. Її може отримати тільки керівник підприємства. Витяг – це публічна інформація, яка міститься в реєстрі і доступна за запитом для будь-якої особи. Ця інформація є актуальною на дату та час формування витягу;

б) довіреність з новим найменуванням і/або адресою (форму ми надамо).

Від фізичної особи:

а) в разі зміни імені – засвідчена фізичною особою копія паспорта з новим повним іменем;
в разі зміни адреси – засвідчена фізичною особою копія паспорта з новою адресою, а якщо запис в паспорт не вносився, засвідчена фізичною особою копія довідки про реєстрацію місця проживання;

б) довіреність з новим іменем і/або адресою (форму ми надамо).

Вартість і строки

Збір 1600 грн. Строк – приблизно 2 місяці.

Інформацію про вартість наших послуг, а також іншу інформацію ви можете отримати,  звернувшись за адресою mog@innotec.ua

  • 01103 Київ, вул. Остапа Вишні 5, к. 38
  • +38(044)5319735 +38(044)5294736
  • mog@innotec.ua

Слідуй за нами