ІннотекІннотек

Патентування винаходів за процедурою РСТ (Пі Сі Ті)

Патентування винаходів за процедурою РСТ (Пі Сі Ті)

Процедура РСТ – це процедура за Договором про патентну кооперацію (Patent Cooperation Treaty – РСТ). Вона може бути застосована для одержання національних патентів в 154 країнах світу, Європейського патенту і Євразійського патенту.

З чого починати

Спочатку треба подати заявку на винахід в Україні.

Подання міжнародної заявки

Міжнародна заявка за процедурою РСТ подається в Національний орган інтелектуальної власності (НОІВ) не пізніше 12 місяців з дати подання української заявки. Мова міжнародної заявки російська або англійська.

Міжнародна фаза

З дати подання міжнародної заявки починається міжнародна фаза процедури РСТ. Через 18 місяців з дати подання заявки в Україні  міжнародна заявка публікується мовою, якою вона була подана, і відомості про винахід стають загальнодоступними. Заявник отримує звіт про міжнародний пошук і письмове повідомлення, яке  містить попередній висновок про патентоздатність винаходу, і має можливість з їх урахуванням внести зміни в міжнародну заявку.

Міжнародна фаза закінчується через 30-31 місяць з дати подання заявки в Україні.. До закінчення міжнародної фази заявник має прийняти одне з таких рішень:

а) враховуючи малі шанси отримання зарубіжних патентів, що стає зрозумілим після одержання звіту про міжнародний пошук і письмового повідомлення, або малі шанси комерційного використання винаходу за кордоном, або відсутність фінансових можливостей, відмовитись від міжнародної заявки.

б) почати підготовку для переходу на  національні фази у вибраних країнах. Таку підготовку можна починати вже за півроку до закінчення міжнародної фази. Необхідно визначити, в які національні чи регіональні (Європейське патентне відомство – ЄПВ, Євразійське патентне відомство –  ЄАПВ) будуть подаватися заявки,  призначити патентних повірених, які будуть вести справу в цих відомствах, підготувати переклади міжнародної заявки на офіційні мови відомств, вирішити фінансові питання, пов’язані з оплатою мита і послуг патентних повірених.

Національна фаза

Для переходу на національні фази у вибраних країнах у відповідні національні чи регіональні (ЄПВ, ЄАПВ) патентні відомства призначені патентні повірені подають заявки на видачу патентів офіційною мовою відомств. При цьому слід мати на увазі, що при застосуванні процедури РСТ не можна подати заявки безпосередньо в патентні відомства таких країн: Бельгія, Греція, Ірландія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Македонія, Мальта, Нідерланди, Словенія, Франція. Щоб отримати патентну охорону в цих країнах, треба подавати заявку в ЄПВ.

В деяких відомствах заявки мають бути подані не пізніше 30 місяців з дати подання заявки в Україні (наприклад, США, Китай, Японія), в деяких не пізніше 31 місяця (наприклад, Росія, ЄПВ, ЄАПВ). Пропуск строку стосовно тієї чи іншої країни може призвести до втрати можливості одержання патентної охорони винаходу в цій країні. Далі розгляд поданих заявок і надання патентної охорони здійснюється за правилами, прийнятими національними чи регіональними відомствами.

Вартість

Вартість патентування винаходів за процедурою РСТ складається з вартості міжнародної фази і вартості національної фази. Основні витрати приходяться на національну фазу. Вони приблизно такі ж, як при патентуванні винаходів за кордоном за національною процедурою.

Одна з переваг процедури РСТ полягає в тому, що ці значні витрати можна відстрочити мінімум на 18 місяців порівняно з національною процедурою, або їх зовсім уникнути, якщо на міжнародній фазі виявиться, що перехід на національну фазу недоцільний.

Розміри мита и зборів на міжнародній фазі наведені в таблиці

Назва мита чи збору Юридичні особи Фізичні особи
1 Міжнародне мито за подання заявки

Додатково за кожний аркуш понад 30

1337 доларів

15 доларів

133,7 доларів

1,5 долара

2 Мито за міжнародний пошук
В НОІВ, заявка українською або російською мовами 100 євро 25 євро
В Роспатенті, заявка російською мовою 8500 рублів 2125 рублів
В Роспатенті, заявка англійською мовою 40000 рублів 10000 рублів
В Європейському патентному відомстві, заявка англійською мовою 1775 євро 443,75 євро
3 Збір за пересилання міжнародної заявки 2600 грн 26 грн
4 Збір за підготовку і пересилання пріоритетного документа обсягом не більше як 30 аркушів

Додатково за кожний аркуш понад 30

800 грн

10 грн

80 грн

1 грн

5 За переказ коштів, сплачених за пп. 1 і 2 30 доларів 30 доларів
6 У разі сплати коштів за пп. 1 і 2 у гривнях, за конвертацію 0,8% від суми в гривнях 0,8% від суми в гривнях

Інформацію про вартість наших послуг, а також іншу інформацію, що стосується патентування за процедурою РСТ, ви можете отримати, звернувшись за адресою mog@innotec.ua.

  • 01103 Київ, вул. Остапа Вишні 5, к. 38
  • +38(044)5319735 +38(044)5294736
  • mog@innotec.ua

Слідуй за нами