ІннотекІннотек

Реєстрація комп’ютерних програм

Реєстрація комп’ютерних програм

Патент на комп’ютерну програму

Розробники комп’ютерних програм  часто задають питання: «Чи можна отримати патент на комп’ютерну  програму?». Тому інформацію про охорону комп’ютерних програм  ми помістили в розділ  про патентування винаходів і корисних моделей. Однак відповідь на поставлене питання така: ідеї та алгоритми, що лежать в основі комп’ютерних програм, як винаходи або корисні моделі в Україні не патентуються. Охоронятися може тільки вихідний текст комп’ютерної  програми. Відповідно до ст. 8 закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон) комп’ютерна програма – це один з об’єктів авторського права, який відноситься до творів в галузі літератури.

Реєстрація авторського права на комп’ютерну програму

Право на комп’ютерну програму, як і на будь-який інший твір, виникає внаслідок факту створення твору (ст. 11 Закону), тому для виникнення і здійснення авторського права на комп’ютерну програму не вимагається його реєстрація. Однак державна реєстрація авторського права рекомендована, особливо для юридичних осіб або фізичних осіб підприємців, яким важливо мати документ, що засвідчує їх виключні майнові права на комп’ютерну програму, а саме: виключне право на використання комп’ютерної програми, виключне право на дозвіл або заборону використання комп’ютерної програми іншими особами. Для сповіщення про свої майнові права на комп’ютерну програму особа, якій вони належать, може використовувати знак охорони ©.

Що потрібне  для реєстрації

 • Комп’ютерна програма, записана на диску чи флешці, у   вигляді   вихідного   тексту (фрагментів  вихідного тексту) комп’ютерної програми в обсязі,  необхідному для її  ідентифікації.  Заявник  самостійно  вирішує,  які   фрагменти вихідного тексту комп’ютерної програми передати на зберігання,  та має право вилучати з поданих фрагментів  вихідного  тексту  місця, які, на його думку, не слід показувати;
 • Настанова щодо використання комп’ютерної програми, записана на тому ж диску чи флешці, чи окремо на папері;.
 • Дата остаточного завершення роботи над комп’ютерною програмою;
 • ПІБ, адреса і дата народження автора програми, а якщо їх декілька, кожного з них.

Крім указаного:

 1. Якщо комп’ютерна програма створена автором (авторами) з власної ініціативи:
 • Довіреність від автора, а якщо їх декілька, від кожного з них.
 1. Якщо комп’ютерна програма створена автором (авторами) у порядку виконання службового завдання:
 • Договір про розподіл майнових прав на комп’ютерну програму між авторами і роботодавцем;
 • Акт здачі-прийняття створеної комп’ютерної програми між авторами і роботодавцем;
 • Довіреність від роботодавця.
 1. Якщо комп’ютерна програма створена автором (авторами) за договором замовлення:
 • Договір про створення за замовленням та використання комп’ютерної програми між авторами і замовником;
 • Акт здавання-приймання створеної комп’ютерної програми між авторами і замовником;
 • Довіреність від замовника.
 1. Якщо комп’ютерна програма створена за договором між двома юридичними особами:
 • Документ, що підтверджує майнове право на комп’ютерну програму у особи, яка здійснює передачу. Таким документом може бути Договір і Акт, вказані в п. 2 або 3, або Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, якщо авторське право на комп’ютерну програму було зареєстроване.
 • Договір про передачу (відчуження) майнових прав на комп’ютерну програму між юридичною особою, яка передає право, і юридичною особою, яка приймає право.
 • Довіреність від юридичної особи, яка здійснює реєстрацію договору (зазвичай, від особи, яка приймає право).

Всі згадані договори мають бути або в оригіналі, або у вигляді засвідчених копій. Форму відповідного договору ми можемо надати. Ми надамо форму довіреності. Її нотаріальне засвідчення не вимагається.

Вартість (грн)

За п. 1:  Збір за підготовку до реєстрації авторського права – 255,00 грн;
Держмито за оформлення свідоцтва про реєстрацію авторського права – 8,50 грн;

За п. 2:  Збір за підготовку до реєстрації авторського права – 510,00 грн;
Держмито за оформлення свідоцтва про реєстрацію авторського права – 25,50 грн;

За п. 3:  Збір за підготовку до реєстрації авторського права – 510,00 грн;
Держмито за оформлення свідоцтва про реєстрацію авторського права – 25,50 грн;

За п. 4:  Збір за підготовку до реєстрації договору – 1200,00 грн;

Строки і отримуваний  документ

Заявка на реєстрацію подається до Національного органу інтелектуальної власності. Строк від дати подання заявки до отримання документа, що підтверджує реєстрацію, складає 2-3 місяці. Прискорення не передбачене. Особа, що подала заявку, отримує:

За п.1: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, в якому вказані автори. Їм належить немайнове і майнове право на комп’ютерну програму.

За п. 2: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, в якому вказані автори, яким належить немайнове право на комп’ютерну програму,  і Роботодавець, як особа, якій  належить майнове право на комп’ютерну програму.

За п. 3: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, в якому вказані автори, яким належить немайнове право на комп’ютерну програму, і Замовник, як особа, якій  належить майнове право на комп’ютерну програму.

За п. 4: Рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, в якому указані автори, яким належить немайнове право на комп’ютерну   програму,  особа, що передала майнове право, і особа, якій тепер належить майнове право на комп’ютерну програму.

Інформацію про вартість наших послуг, а також іншу інформацію, що стосується реєстрації комп’ютерних програм,  ви можете отримати, звернувшись за адресою mog@innotec.ua

 • 01103 Київ, вул. Остапа Вишні 5, к. 38
 • +38(044)5319735 +38(044)5294736
 • mog@innotec.ua

Слідуй за нами