ІннотекІннотек

Реєстрація ліцензійних договорів на промислові зразки

Реєстрація ліцензійних договорів на промислові зразки

Загальні відомості про ліцензійні договори

 1. Ліцензія – дозвіл власника свідоцтва (Ліцензіара), який видається іншій особі (Ліцензіату), на використання промислового зразка на певних умовах. Ліцензія може бути виключною, невиключною і одиничною. При виключній і одиничній ліцензії Ліцензіат може бути тільки один, при невиключній Ліцензіатів може бути декілька. При виключній ліцензії Ліцензіар не має права використовувати промисловий зразок, при одиничній і невиключній ліцензіях це право у нього залишається.
 2. Об’єктом ліцензії може бути тільки  зареєстрований промисловий зразок. Ліцензіат виплачує Ліцензіару винагороду у вигляді роялті, які  не є об’єктом обкладення ПДВ.
 3. При сплаті роялті нерезиденту до витрат Ліцензіата відносяться лише платежі в обсязі 4% доходу (виручки) від реалізації продукції за рік, що передує звітному. При цьому взагалі не включаються до витрат платежі нерезидентам, що мають офшорний статус, а також платежі щодо промислового зразка, право на який вперше виникло у резидента України.
 4. Ліцензія може бути безоплатною (Постанова Вищого господарського суду України від 10.10.2006 у справі № 39/57).
 5. Ліцензіат може видавати субліцензії тільки за письмовою згодою власника свідоцтва, ця згода може міститися в основному ліцензійному договорі.

Реєстрація ліцензійного договору

Державна реєстрація ліцензійного договору не обов’язкова, але може бути здійснена за бажанням сторін. Якщо ліцензійний договір складено вами, перед реєстрацією ми перевіримо його відповідність чинному законодавству. Ліцензійний договір можемо розробити ми за наданими вами даними.

 1. Що потрібне для реєстрації.
  а) принаймні один оригінал ліцензійного договору або витягу з ліцензійного договору. Краще три оригінали.
  Договір або витяг повинні  містити такі обов’язкові дані: сторони договору, їх адреси; номер свідоцтва; назва промислового зразка; вид ліцензії; строк дії договору; територію.
  б) довіреність від однієї із сторін. Форму довіреності ми надамо.
 2. Строки. Приблизно 2,5-3 місяці. Можливість прискорення не передбачена.
 3. Що отримують сторони. Рішення про реєстрацію ліцензійного договору, до якого додано два примірники ліцензійного договору або витягу (в залежності від того, що подавалось) з відміткою реєструючого органу (Національний орган інтелектуальної власності). Якщо подавалися три оригінали, ви отримаєте оригінали, якщо подавався один оригінал, то ви отримаєте копії.
 4. Вартість. Збір за кожне свідоцтво, включене до договору, становить 2400 грн.

Інформацію про вартість наших послуг, а також іншу інформацію, що стосується реєстрації ліцензійних договорів,  ви можете отримати, звернувшись на mog@innotec.ua,

Реєстрація змін в зареєстрованому ліцензійному договорі

Реєструються тільки зміни, що стосуються сторін, їх адрес, виду ліцензії,  строку дії, дострокового припинення дії  і території. Всі інші зміни зареєстровані бути не можуть. Заява про реєстрацію змін щодо продовження строку дії ліцензійного договору має бути подана не пізніше, ніж за два місяці до закінчення його строку дії.

 1. Що потрібне для реєстрації.
  а) № і дата Рішення про реєстрацію ліцензійного договору, а також № і дата бюлетеня «Промислова власність», в якому опубліковані відомості про реєстрацію.
  б) оригінал  Додаткової угоди до ліцензійного  договору, що містить вказані зміни,
  в) в разі зміни найменування однієї із сторін, документ, що це підтверджує,
  г) довіреність від однієї із сторін, а в разі дострокового припинення дії договору – від обох сторін.
 2. Строки. Приблизно 2,5-3 місяці.
 3. Що отримують сторони. Рішення реєструючого органу про реєстрацію змін.
 4. Вартість. Збір 800 грн за кожне свідоцтво, включене до договору.

Інформацію про вартість наших послуг, а також іншу інформацію, що стосується реєстрації ліцензійних договорів,  ви можете отримати звернувшись за адресою  mog@innotec.ua

 • 01103 Київ, вул. Остапа Вишні 5, к. 38
 • +38(044)5319735 +38(044)5294736
 • mog@innotec.ua

Слідуй за нами