ІннотекІннотек

Патентування винаходів і корисних моделей в Україні

Патентування винаходів і корисних моделей в Україні

На що можна отримати патент

Патент можна отримати на:

а) продукт – пристрій, механізм, система взаємодіючих пристроїв, споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини та інший біологічний матеріал.
б) процес – дія або сукупність дій, виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об’єктів за допомогою принаймні одного продукту і спрямованих на досягнення певного технічного результату. Таким процесом може бути спосіб виготовлення, обробки, переробки продукту та контролювання його якості, перетворення речовини, енергії, даних, вимірювання параметрів, керування процесом, який є об’єктом технології.

На що не можна отримати патент

І патент на винахід, і патент  на корисну модель не може бути отриманий на:

 • нове застосування відомого продукту чи процесу;
 • хірургічні чи терапевтичні способи лікування людини або тварини, способи діагностики організму людини або тварини;
 • відкриття, наукові теорії, математичні методи;
 • схеми, правила і методи проведення ігор, конкурсів, аукціонів, фізичних вправ, інтелектуальної або організаційної, зокрема господарської, діяльності (планування, фінансування, постачання, облік, кредитування, прогнозування, нормування тощо);
 • комп’ютерні програми;
 • форму представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиць, діаграм, графіків, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння слів, візуальних демонстрацій, зокрема на екрані комп’ютерного пристрою, аудіо-  та відеодисків, умовних позначень, зокрема дорожніх знаків, схем маршрутів, кодів, шрифтів тощо, розкладів, інструкцій, проектів або схем планування споруд, будинків, територій);
 • зовнішній вигляд продуктів (зокрема виробів, споруд, територій), спрямований на задоволення виключно естетичних потреб.

Для  патенту на  корисну  модель є ще одне  обмеження: він не може бути виданий  на  речовину.

Патент на винахід чи патент на корисну модель?

Якщо об’єктом, на який ви хочете отримати правову охорону, є  речовина, у вас вибору немає: треба подавати тільки заявку на отримання патенту на винахід. У всіх інших випадках треба вибирати форму захисту: патент на винахід чи патент на корисну модель. При цьому слід враховувати дані, наведені в таблицях.

Винаходи Корисні моделі
Кількість об’єктів  в одній заявці (кількість незалежних пунктів формули) не обмежена, але винаходи мають бути  поєднані єдиним винахідницьким задумом один
Строк отримання патенту мінімум 2 роки приблизно півроку
Строк дії за умови сплати річних зборів 20 років 10 років
Гарантія отримання патенту Існує імовірність відмови у видачі патенту за результатами кваліфікаційної експертизи винаходу Майже 100%
Визнання прав, що надає патент, недійсними в  Апеляційній палаті НОІВ або в суді Строк для подання заяви до суду – 3 роки, до Апеляційної палати –   9 місяців з дати публікації про реєстрацію винаходу Строк для подання заяви до суду – 3 роки з дати публікації про реєстрацію корисної моделі, до Апеляційної палати –  не обмежений

Вартість  (в грн)

Винаходи Корисні моделі
юр.особи фіз.особи юр.особи фіз.особи
Отримання патенту
Збір за подання заявки з формулою, яка містить не більше як три пункти

Додатково за кожний пункт понад три

1280

128

128

12,8

1920

192

384

38,4

Збір за проведення кваліфікаційної  експертизи заявки, за кожний незалежний пункт формули

6000

600

Збір за публікацію патенту, що містить не більше як 15 сторінок

Додатково за кожну сторінку понад 15

400

20

40

2

600

30

120

6

Мито за реєстрацію 17 17 17 17
Підтримання чинності патенту
  1-й рік 600 60 900 180
  2-й рік 600 60 900 180
  3-й рік 800 80 1200 240
  4-й рік 1100 110 1500 300
  5-й рік 1200 120 1800 360
  6-й рік 1400 140 2100 420
  7-й рік 1600 160 2400 480
  8-й рік 1800 180 2700 540
  9-й рік 4200 420 6300 1260
10-й рік 4200 420 6300 1260
11-й рік 4200 420
12-й рік 4200 420
13-й рік 4200 420
14-й рік 4200 420
15-й рік 7600 760
16-й рік 7600 760
17-й рік 7600 760
18-й рік 7600 760
19-й рік 7600 760
20-й рік 7600 760

Передчасне розкриття

Розкриття винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано інформацію про  винахід (в тому числі шляхом опублікування статті, експонування на виставці тощо), до подання заявки на винахід може стати в подальшому перешкодою для одержання патенту, особливо коли таке розкриття відбулося раніше ніж за 6 місяців до подання заявки. Тому з поданням заявки не слід зволікати.

Що потрібне для подання заявки

 1. Описати (можна усно), що ви винайшли, і, якщо необхідно, надати принаймні ескізи, які ілюструють ваш винахід (корисну модель). При цьому необхідно вказати, які переваги має, на ваш погляд, винахід (корисна модель) порівняно з відомими вам об’єктами того ж призначення.
  На основі наданих даних ми  здійснимо додатковий патентний пошук і підготуємо складені за певними правилами опис і формулу винаходу (корисної моделі). Якщо ви не можете підготувати креслення самі, ми підготуємо також креслення.
  Опис повинен розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його міг здійснити фахівець у галузі, до якої відноситься винахід (корисна модель). Тому треба надати якомога більше інформації про винахід (корисну модель), особливо про можливі варіанти здійснення винаходу (корисної  моделі).
  Формула винаходу (корисної моделі) – це викладена за встановленими правилами коротка словесна технічна суть винаходу (корисної моделі).
  Вимоги до креслень наведені окремо.
 2. Відомості про заявника (особу, на ім’я якої буде зареєстровано патент). Для юридичної особи: повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса; для фізичної особи: ПІБ і адреса реєстрації. Заявників може бути декілька.
 3. ПІБ і адреса винахідника (усіх, якщо їх декілька).
 4. Довіреність на ведення справ щодо заявки. Форму ми надамо.

Інформацію про вартість наших послуг, а також іншу інформацію, що стосується реєстрації винаходів і корисних моделей,  ви можете отримати,  звернувшись за адресою mog@innotec.ua.

 

 • 01103 Київ, вул. Остапа Вишні 5, к. 38
 • +38(044)5319735 +38(044)5294736
 • mog@innotec.ua

Слідуй за нами